”Kanske handlar det inte så mycket om att bli någonting.
Kanske handlar det om att rensa bort allt som inte är du,
så du kan bli den du var tänkt att vara från början.”

– Paulo Coelho

Vision

Att på ett förtroendegivande, tryggt och inspirerande sätt guida ledare på sin transformationsresa mot inre frihet, och ett medvetet och inspirerat ledarskap.

Mission

Att hjälpa ledare att lyckas släppa mentala och emotionella blockeringar och få tillgång till hela sin kraft och potential. På så vis kan uppsatta mål, mjuka såväl som hårda, nås lättare, snabbare och med större närvaro, mening och glädje för alla.

Mål

Organisationer förändras inte – det är människor som gör det.

Soulguide by Ann-Mari har som mål att skapa en mer medveten, ansvarsfull och medkännande värld, genom att hjälpa ledare

  • Bli medvetna om hur deras handlingar och beteenden påverkar andra
  • Bli medvetna om hur deras tankar och övertygelser påverkar deras fysiska och mentala hälsa
  • Bry sig om vilken påverkan deras handlingar och beteenden har på andra, och hur deras tankar och övertygelser påverkar deras fysiska och mentala hälsa, och vilja göra något åt det.

Värderingar

Vi lotsar dig tryggt genom din transformationsresa med hjälp av våra värderingar som genomsyrar hur vi arbetar.

Tydlighet och förtroende – för att skapa trygga förutsättningar för din transformation

Nyfikenhet och närvaro – för att identifiera, utmana och släppa beteenden, mönster och präglingar som inte gagnar dig

Engagemang och inspiration – för att stödja dig på din individuella väg, hela vägen till ditt mål

Autenticitet och sårbarhet – för att skapa en miljö där du kan våga bli den du är fullt ut – och ingen annan.

Vill du veta mer kontakta mig här.